Back to top

COVID-19 Aktuálne informácie a opatrenia

S radosťou vám oznamujeme, že Thermalpark DS funguje od 26. februára v režime ZÁKLAD!

Dodržiavanie nasledovných opatrení zaručuje vám, aj našim zamestnancom bezpečné miesto na oddych a relax.

  • Na miestach kde sa zhromažďuje väčší počet ľudí napr. pred vstupom, pri pokladniach, pri bufetoch, sociálnych zariadeniach a pod. je povinné prekrytie horných dýchacích ciest a dodržanie odstupov najmenej 2m medzi jednotlivcami alebo členmi skupín.
  • Pri vstupe a v celom areáli je povinná dezinfekcia rúk. Dezinfekčné antibakteriálne prostriedky nájdete označené a umiestnené v celom areáli.
  • Uprednostňujeme platbu kartou, aby sme eliminovali vzájomný kontakt.
  • Na voľných oddychových plochách je odporúčané dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 m.

Prevádzkové opatrenia

  • Hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.
  • Zvýšená frekvencia dezinfekcie interiérov bude v pravidelných intervaloch, bude zvýšená aj dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom.
  • Na základe usmernenia Úradu verejného zdravotníctva je zakázané prevádzkovať pitné fontány.

 

V prípade ďalších informácií sa obráťte na recepciu hotela e-mailom na recepcia [at] thermalpark.sk alebo telefonicky na +421 31 552 40 91 alebo +421 905 895 964

Tešíme sa na vás!

Cookies